Korty Tenisowe

Cennik opłat za korzystanie z Kortów Tenisowych

BILETY (cena za 1 godzinę - 1 kort) 

 • normalny bez oświetlenia 25,00 zł/h/kort

 • normalny z oświetleniem 45,00 zł/h/kort

 • normalny do godz. 15:00 - 22,00 zł/h/kort

 • ulgowy bez oświetlenia 15,00 zł/h/kort

 • ulgowy z oświetleniem 30,00 zł/h/kort

 • ulgowy do godz. 15:00 - 12,00 zł/h/kort

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się w szkołach za okazaniem legitymacji szkolnej, studentom do 25 roku życia po okazaniu legitymacji studenckiej, osobom emerytowanym, za okazaniem legitymacji emeryta - rencisty ZUS - rozliczających się z podatku dochodowego w US w Sieradzu.

KARNET (dotyczy również kortów oświetlonych) (cena za 10 korto/godz)

 • normalny - 230,00 zł/kort

 • ulgowy - 130,00 zł/kort

 • normalny do godz. 15:00 - 200,00 zł/kort

 • ulgowy do godz. 15:00 - 100 zł/kort

Karnet ulgowy dziesięciogodzinny przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się w szkołach za okazaniem legitymacji szkolnej, studentom do 25 roku życia po okazaniu legitymacji studenckiej, osobom emerytowanym, za okazaniem legitymacji emeryta - rencisty ZUS — rozliczających się z podatku dochodowego w US w Sieradzu

KARNET na cały sezon (dotyczy również kortów oświetlonych)

 • normalny - 700,00 zł/kort

 • normalny do godz. 15:00 - 500,00 zł/kort

 • ulgowy - 350,00 zł/kort

 • ulgowy do godz. 15:00 - 250,00 zł/kort

Karnet ulgowy na cały sezon przysługuje kobietom, dzieciom i młodzieży uczącej się w szkołach za okazaniem legitymacji szkolnej, studentom do 25 roku życia po okazaniu legitymacji studenckiej, osobom emerytowanym, za okazaniem legitymacji emeryta - rencisty ZUS — rozliczających się z podatku dochodowego w US w Sieradzu

Rezerwacje kortów: 601 559 152