Siłownia

Cennik opłat za korzystanie z Siłowni:

  • indywidualnie - 20,00 zł/h

  • grupy zorganizowane 150,00 zł/h

Weterani i weterani poszkodowani, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa – roz. 4, art. 30a pkt 1 I 2 (Dz. U. z 2022r. poz. 2205 z późn.zm.) uprawnieni są do bezpłatnego korzystania z siłowni. Dokumentem potwierdzającym do korzystania z powyższego uprawnienia jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego wraz z dokumentem tożsamości.