Sale Gimnastyczne

Hala Sportowa ul. Sportowa 1:

  • zajęcia sportowe - 120,00 zł/h

  • tenis 60,00 zł/h

  • inne imprezy - 240,00 zł/h

Hala Sportowa ul. Łokietka 55:

 

  • zajęcia sportowe - 140,00 zł/h

  • tenis 60,00 zł/h

  • inne imprezy - 300,00 zł/h

 

Weterani i weterani poszkodowani, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa – roz. 4, art. 30a pkt 1 I 2 (Dz. U. z 2022r. poz. 2205 z późn.zm.) uprawnieni są do bezpłatnego korzystania z hali sportowej. Dokumentem potwierdzającym do korzystania z powyższego uprawnienia jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego wraz z dokumentem tożsamości.