Inne

Wynajem terenu przy ul. Sportowej 1 na organizację festynu:

 • do 4 godzin - 650,00 zł

 • każda następna godzina (powyżej 4 godzin) - 100,00 zł

Wypożyczenie kajaków:

 • 2-osobowy - 10,00 zł/h - 60,00 zł/doba

 • 1-osobowy - 8,00 zł/h - 40,00 zł/doba


Rejsy łodzią wycieczkową "Sieradzanka":

 • bilet normalny - 18,00 zł/rejs (1,5h)

 • bilet ulgowy - 10,00 zł/rejs (1,5h)

 • rejs zlecony (2h) - 250,00zł/rejs

Bilety ulgowe przysługują:

 • dzieciom i młodzieży uczącej się, po okazaniu legitymacji szkolnej

 • studentom do 25 roku życia po okazaniu legitymacji studenckiej

 • emerytom, rencistom od 60 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji emeryta-rencisty ZUS

 • osobom niepełnosprawnym za okazaniem legitymacji lub dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności

 • opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających opieki zgodnie z zapisami orzeczenia