Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Portowej

 

       MOSiR administruje kompleksem rekreacyjno-sportowym przy ul. Portowej, w skład którego wchodzą:

  • przystań kajakowa
  • sezonowe baseny kąpielowe
  • kąpielisko strzeżone nad rzeką Wartą
  • budynek przy ul. Portowej 2

aa48a62c-d83e-4129-b44f-9b9f2921f48b.jpeg

Cennik opłat za korzystanie - mała sala do ćwiczeń siłowych: 

 Zajęcia sportowo-rekreacyjne                                   

   70,00 zł/h   

 

Opłata za wstęp na baseny letnie:

 bilet normalny 16,00 zł/2h
 bilet ulgowy 9,00 zł/2h
 bilet rodzinny 36,00 zł/2h
 dopłata za przekroczenie czasu objętego limitem 2,00/10 min

 

Bilety ulgowe przysługują:

a) dzieciom i młodzieży uczącej się, po okazaniu legitymacji szkolnej,

b) studentom do 25 roku życia po okazaniu legitymacji studenckiej,

c) emerytom, rencistom od 60 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji emeryta-rencisty ZUS

d) osobom niepełnosprawnym za okazaniem legitymacji lub dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności,

e) opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających opieki zgodnie z zapisami orzeczenia przysługuje bilet w cenie 1,00 zł.

Dzieci do lat 7 są zwolnione z opłat za wstęp na baseny letnie.

Weterani i weterani poszkodowani, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa – roz. 4, art. 30a pkt 1 I 2 (Dz. U. z 2022r. poz. 2205 z późn.zm.) uprawnieni są do bezpłatnego korzystania z basenów letnich. Dokumentem potwierdzającym do korzystania z powyższego uprawnienia jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego wraz z dokumentem tożsamości. 

Bilet grupowy przysługuje grupie zorganizowanej składającej się z min. 15 osób. Ceny biletów oraz forma płatności dla grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie. Wejście grupy zorganizowanej na baseny letnie możliwe jest tylko po uprzedniej rezerwacji telefonicznej. Opiekunowie i instruktorzy grup zorganizowanych są zwolnieni z opłaty za wstęp.

Bilet rodzinny przysługuje rodzinie złożonej z min. 2 dorosłych i 1 dziecka (2+1). Maksymalnie w grupie może być 6 osób, dwoje dorosłych powyżej 18 roku życia oraz dzieci, które nie ukończyły 16 lat (rocznikiem), zawsze za okazaniem legitymacji szkolnej. Za każde kolejne dziecko obowiązuje dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Cennik opłat za korzystanie z miejsc postojowych:
 

 bilet postojowy                                                              80,00 zł/doba  

 

Stanowiska caravaningowe są stanowiskami sezonowymi – dostępne w miesiącach maj-październik.

W cenie biletu postojowego: miejsce parkingowe, dostęp do wody i prądu, WC, prysznic.