Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi na obiektach MOSiR przy ul. Sportowej 1