Dotyczy obiektów MOSiR w Sieradzu !

DSC_0149_1024x678.jpeg
 

W związku z obowiązującym rozporządzeniem regulującym m.in.funkcjonowanie obiektów sportowych i związanymi z nim licznymi pytaniami dotyczącymi działalności naszego ośrodka, prosimy o zapoznanie się i stosowanie do poniższych wytycznych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do dnia 18 kwietnia 2021 r. prowadzenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z),  jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:

1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

2. zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), 3. zawodników będących członkami kadry narodowej, 4. zawodników będących członkami reprezentacji olimpijskiej, 5. zawodników będących członkami reprezentacji paraolimpijskiej, 6. zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, 7. zawodników przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych poza systemem polskich związków sportowych.

Okoliczności, o których mowa powyżej potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy albo polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski.

Prowadzenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych odbywa się bez udziału publiczności.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Dotyczy zarówno trenerów jak i uprawnionych zawodników.