Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony