Dofinansowanie do modernizacji III płyty

untitled-0089_1280x853.jpeg

 

Na trzeciej płycie boiska MOSiR (popularne opony) odbyła się dziś konferencja marszałka woj. łódzkiego Grzegorza Schreibera i samorządowców z terenu powiatu sieradzkiego, na której wręczono czeki z dofinansowaniem w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus". Z budżetu Województwa Łódzkiego udało się pozyskać 60 tys. zł dotacji na modernizację trzeciej płyty boiska. Tym razem przebudowa obejmie usunięcie dotychczasowej murawy na głębokości 3-4 cm, ułożenie geowłókniny, wyprofilowanie spadków boiska zasypką żwirowo-piaskową, ułożenie na zasypce rur drenarskich oraz wykonanie właściwych warstw konstrukcji płyty boiska. Po takich zabiegach wysiana zostanie nowa trawa oraz wykonany zostanie system zraszania płyty boiska. Za liniami bramkowymi zamontowane zostaną profesjonalne bramki do gry w piłkę nożną oraz piłkochwyty. Dodatkowo pod płytą boiska rozprowadzone zostaną kable elektryczne i odgromowe pod planowane w III etapie oświetlenie płyty boiska.

Przypomnijmy, że będzie to kolejny już etap modernizacji tego boiska. W ubiegłym roku powstało ogrodzenie wraz z bramą i furtkami oraz rozdzielnia elektryczna, której dotychczas w tym miejscu brakowało.

źródło: sieradz.eu