80 rocznica rozstrzelanych Polaków na sieradzkim stadionie (17.09.1941r.)

Dyrekcja i pracownicy MOSIR w Sieradzu oraz działacze sportowi w imieniu społeczeństwa Miasta Sieradza upamiętnili 80 rocznicę rozstrzelanych Polaków na sieradzkim stadionie (17.09.1941r.)