Feryjny Turniej Halowej Piłki Nożnej w kat. szkół gimnazjalnych 19.01.2011