Budynek przystani kajakowej przy ul. Portowej

Cennik opłat za korzystanie - mała sala do ćwiczeń siłowych 

 Zajęcia sportowo-rekreacyjne

70,00 zł/h