Seniorzy na start!

Seniorzy z Łowicza i Sieradza wzięli udział w historycznej I Wojewódzkiej Senioriadzie Sportowo-Rekreacyjnej, która odbyła się 12 września na stadionie MOSiR-u z inicjatywy prezesa Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego "Wspólnota" Ryszarda Perki, przy współpracy z Łódzką Delegaturą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz Prezydenta Miasta Sieradza Pawła Osiewały.

W zmaganiach wzięło udział 6 drużyn reprezentujących związki i stowarzyszenia emerytów i rencistów, takich służb, jak: policja, wojsko, służba więzienna, a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Sieradza, czy członkowie Klubu Seniora RADOŚĆ z Łowicza.

W skład Senioriady weszły takie konkurencje, jak: bieg na 40m, skok w dal z miejsca, rzut piłeczką palantową, rzut kółkiem ringo, cel-lotka, laser-run, rzut do kosza, strzał na bramkę, tenis stołowy, przeciąganie liny i taniec towarzyski. W każdej z tych konkurencji zawodnicy zdobywali punkty dla drużyny i na tej podstawie wyłoniono najlepsze zespoły w klasyfikacji generalnej. Ostatecznie triumfowała ekipa Koła Emerytów Służby Więziennej z Sieradza, która zgromadziła 47 punktów, drugie miejsce zajęli członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Sieradza (39 pkt), a trzecie byli policjanci zrzeszeni w Kole nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Sieradza (38 pkt). Wymienione ekipy otrzymały puchary Marszałka Woj. łódzkiego, którego reprezentował w Sieradzu Mateusz Barwaśny - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - oraz pamiątkowe medale i statuetki, które wręczała m.in. Krystyna Ozga - Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, a także Przewodnicząca Łódzkiej Delegatury OPS i Przewodnicząca Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Radę reprezentowała również w Sieradzu Renata Zasińska. Pamiątkowe wyróżnienia i dyplomy powędrowały także do pozostałych zespołów: Uniwersytetu Trzeciego Wieku (4 miejsce - 34pkt), Koła nr 2 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Sieradza (5 miejsce - 32 pkt) i Klubu Seniora RADOŚĆ z Łowicza (6 miejsce - 25 pkt).

Po sportowej części Senioriady jej uczestnicy udali się na tarasy nad Wartą na podwieczorek taneczny.

Partnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie, a partnerami technicznymi Urząd Miasta Sieradza i MOSiR Sieradz.