Zasady dotyczą korzystania z miejsc parkingowych dla camperów i pojazdów z przyczepami campingowymi

ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH DLA CAMPERÓW I POJAZDÓW Z PRZYCZEPAMI CAMPINGOWYMI

 1. Zasady dotyczą korzystania z miejsc parkingowych przy ul. Portowej w Sieradzu, których administratorem  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

 2. Użytkownik pojazdu zajmując miejsce parkingowe wyraża zgodę na warunki zawarte w niniejszych zasadach.

 3. Administrator udostępnia miejsca parkingowe odpłatnie, są one dostępne całą dobę i nie są strzeżone.

 4. Za korzystanie z miejsc parkingowych obowiązuje stała opłata minimalna w wysokości 80 zł lub 15€. Cena zawiera opłatę za miejsce parkingowe (max. 24h), możliwość przyłączenia do sieci energetycznej  i wodno-kanalizacyjnej oraz dostęp do natrysków i sanitariatów.

 5. Opłaty (tylko w gotówce) należy uiszczać w kasie basenów (vis-a-vis miejsc parkingowych).

 6. Nieuiszczenie opłaty będzie skutkować usunięciem z miejsca parkingowego. 

 7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu użytkownika powstałe na terenie miejsc parkingowych z winy użytkownika, osób trzecich, zwierząt bądź działania siły wyższej.

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące wyposażenie pojazdu/przyczepy.       

 9. Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie miejsc parkingowych (w tym uszkodzenia i zanieczyszczenia). W razie powstania szkody użytkownik zobowiązany jest przed opuszczeniem miejsca parkingowego do niezwłocznego poinformowania Administratora o wynikłej szkodzie.

 10. Na terenie miejsc parkingowych zabronione jest: palenie tytoniu i używanie otwartego ognia; picie alkoholu, magazynowania paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, dokonywanie napraw pojazdu, a także wykonywanie czynności serwisowych oraz pielęgnacyjnych pojazdu bez zgody obsługi, wjeżdżanie i parkowanie pojazdów niesprawnych, parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami, prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania, handel obwoźny, roznoszenie ulotek oraz innych materiałów reklamowych, wnoszenie materiałów niebezpiecznych, broni oraz substancji nielegalnych.

 11. O sprawach nieujętych poniższymi zasadami decyduje Administrator.

PDFMiejsca Parkingowe (189,54KB)