Zasady korzystania z hal sportowych MOSiR

ZASADY KORZYSTANIA Z HAL SPORTOWYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W SIERADZU UL. SPORTOWA 1, UL. ŁOKIETKA 55

 

 1. Administratorem Hal Sportowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu  ul. Sportowa 1: tel. 043 822 38 82, 043 827 16 70, tel./fax: 043 826 30 74

 2. Korzystać z hal sportowych mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszymi zasadami.

 3. Kluby sportowe mogą prowadzić zajęcia pod kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

 4. Wynajem hal przez grupy i osoby indywidualne jest możliwe jedynie pod warunkiem, iż niepełnoletni pozostają pod opieką osób dorosłych.

 5. MOSiR nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z hal.

 6. Za rzeczy pozostawione w szatniach administrator nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Korzystanie z hal sportowych dozwolone jedynie w stroju sportowym: koszulka, spodenki, dres, odpowiednie obuwie sportowe.

 8. Korzystający z hal ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, hala sportowa). Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom MOSiR .

 9. Na terenie obiektów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

 10. Wszystkie osoby przebywające na terenie hal sportowych zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników MOSiR, służb porządkowych i osobom upoważnionym.

 11.  Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek będą zmuszone do opuszczania obiektów.

Regulamin do pobrania:

PDFZasady korzystania z hal sportowych MOSiR.pdf (190,79KB)