Zasady korzystania z TRAX

Zasady korzystania z TRAX – usługi noclegowe

 1. TRAX – Usługi Noclegowe, zwany dalej „obiektem”, wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 dnia następnego.

 2. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co pozwoli na podjęcie niezwłocznej reakcji.

 3. Recepcjonista może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył zasady korzystania z obiektu wyrządzając szkodę w mieniu lub na osobie albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości w obiekcie lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

 4. TRAX – Usługi Noclegowe ma obowiązek zapewnić:

  - bezpieczeństwo pobytu,

  - dyskrecję,

  - profesjonalną i uprzejmą obsługę,

  - warunki komfortowego wypoczynku Gościa,

  - wysoki standard świadczonych usług.

 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych: grzałek, żelazek elektrycznych, świeczek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 6. Palenie tytoniu i e-papierosów w: pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej, restauracji, barze i holu recepcyjnym jest zabronione.

 7. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w pokoju hotelowym, w szczególności przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych lub na terenie obiektu TRAX - Usługi Noclegowe powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go gości.

 8. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić czy drzwi pokoju zostały zamknięte.

 9. Po wymeldowaniu Gość powinien oddać klucze do Recepcji.

 10. TRAX – Usługi Noclegowe zastrzega sobie prawo naliczenia jednorazowej opłaty w wysokości 50 PLN za zgubienie lub zniszczenie klucza, 50 PLN za zgubienie lub zniszczenie breloka do klucza oraz 100 PLN za zgubienie lub zniszczenie breloka do domofonu.

 11. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 12. W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane w obiekcie.

 13. Na terenie TRAX – Usługi Noclegowe obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.

 14. TRAX – Usługi Noclegowe może skrócić pobyt Gościa naruszającego zasady korzystania z obiektu oraz łamiącego przepisy prawa, bez prawa zwrotu uiszczonych kosztów pobytu.

 15. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym mogą zostać odesłane na prośbę Gościa na jego koszt na wskazany przez niego adres po dokonaniu opłaty za wysyłkę.

 16. Informujemy, iż TRAX – Usługi Noclegowe przestrzega i stosuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 17. TRAX – Usługi Noclegowe jest objęty monitoringiem wizyjnym 24 h. Przebywając na terenie obiektu Goście wyrażają zgodę na objęcie swojego wizerunku niniejszym monitoringiem. Hotel nie ma prawa do udostępniania wizerunku Gości za wyjątkiem wyraźnego polecenia Organów do tego upoważnionych. 

 18. Podstawą zameldowania Gościa do pokoju jest okazanie dokumentu tożsamości stwierdzającego tożsamość: dowód osobisty/paszport oraz podanie niezbędnych danych do meldunku: nazwisko i imię, PESEL oraz adres miejsca zamieszkania. Podanie innych danych kontaktowych jest dobrowolne.

PDFZasady korzystania z TRAX.pdf (368,47KB)